Børnenes Samsø, Grupperejser og lejrskole, Naturfortællinger

Samsø Naturskole – hvad er meningen?

Stavns Fjord blev fredet i 1981. Fredningen omfatter et større opland til fjorden, selve fjorden med ni holme og tre holme øst for fjorden. Fredningen og vildtreservatet har stor betydning for, hvordan hele området kan bruges til jagt, fiskeri, sejlads og friluftsliv.

Få år efter fredningens gennemførelse opstod tanken om at etablere en naturskole på Samsø, og i maj 1986 kunne Samsø Naturskole slå dørene op. Formålet med naturskolens aktiviteter var dengang at informere om naturen, om fredningens formål, om hensynsfuld færdsel i naturen og således undgå konflikter mellem beskyttelse og benyttelse. De formål gælder stadig.

Vejen til en større viden om natur og en forståelse for naturens sammenhænge går gennem egne oplevelser og aktiviteter i naturen. Det er naturskolens udgangspunkt, og det afspejles i aktiviteterne.

Har man soppet med bare tæer i den bløde fjordbund, har man duftet og smagt strand-malurt, har man lyttet til engpiberen, har man holdt et stort grønt markfirben, har man prøvet at ro en jolle – så har man sikkert erfaret, at oplevelser pirrer nysgerrigheden og ofte rejser en masse spørgsmål. Den sjove og tankevækkende oplevelse er en god begyndelse, når man vil lære nyt om naturen.

I sommermånederne tilbyder naturskolen en masse offentlige ture og arrangementer. De er normalt gratis og der er ikke tilmelding. Nogle aktiviteter er særligt rettet mod børnefamilier. Det kan være aktiviteter med fangst og ind-samling eller praktisk arbejde med sten, rav og andre naturmaterialer. Ture mest for voksne kan være længere og have et mere naturfagligt indhold. Et eksempel er heldagsture på Besser Rev, hvor der tages fat på emner som landskabsdannelse, fjordområdets kulturhistorie og aktuel naturforvaltning.

Samsø Naturskole tilbyder året rundt aktiviteter og ture i naturen for skoler, institutioner og for alle med interesse for natur og friluftsliv.

Samspillet mellem natur og kultur
Naturskolens bygninger bærer tydeligt præg af stedets fortid som et lille husmandssted med stuehus og stald. Halvø¬en Grønhoved, som i dag er naturområde med græssende får, udgjorde husmandsstedets jord. Selv den flade top af bakken Grønhøj var opdyrket.

Af Bjarne Manstrup, tidl. leder af Naturafdelingen på Samsø

Senest opdateret: 20/06/2024 10:41