Energi Ø, Grupperejser og lejrskole

Energiakademiet

I 2007 åbnede Energiakademiet, som er tegnet af Arkitema og bygget af lokale håndværkere. Stedet er et demonstrations- og forsamlingshus for lokalbefolkningen og for gæster med interesse for vedvarende energi, ‘community power’ og bæredygtig udvikling. Energiakademiet er også et projekthus og har mange forskellige opgaver i forhold til fortsat at udvikle
Samsø og blive fossilfri ø i 2030. Det kræver fokus på både ‘best practice’ og ‘next practice’. Akademiet har en fast udstilling og arrangerer workshops, konferencer og kurser, når 5000 forskere, firmaer, politikere, journalister, skoleelever og energiturister fra hele verden hvert år besøger Samsø for at se den vedvarende energi-ø og lære af de lokale erfaringer.

Lokalt ejerskab
Vindmøller er smukkere, når man selv er medejer og tjener penge, mens vinden blæser. Det økonomiske ejerskab er sammen med lederskab og fællesskab helt centrale omdrejningspunkter for den grønne omstilling på Samsø. Energiakademiet har gennem årene opbygget en unik viden om, hvad der skal til for at skabe forandringer til gavn for os selv, kloden og fremtiden. Den viden efterspørges af flere og flere både i og uden for Danmark. 90 % af vindmøllerne på Samsø er ejet af lokalbefolkningen, og det har krævet risikovillighed, betydelige investeringer og en stor tillid mellem borgere og aktører. Energiakademiet samarbejder med en række aktører i Danmark, Europa, Japan, Afrika og USA om lokal omstilling til vedvarende energi.

Golfbanen males grøn
Samsø har en af landets smukkeste golfbaner, som ligger på den fede muld i Langemark og Besser. Golfbanen er drevet af lokale ildsjæle, der som nogle af de første i verden er i gang med en bæredygtig omstilling af både maskiner og græs. Det går så godt, at Samsø golfbane bliver demonstrationsmodel for andre golfbaner i Danmark og verden. Energiakademiet står for uddannelse og opkvalificering af ‘green keepers’ i Danmark.

Nye pumper sparer 30 % el
Alle lokalsamfund har mange pumper, som bruges til at cirkulere vand til f.eks. køleanlæg, fjern- og centralvarme. Samsø Kommune, Grundfoss og Energiakademiet samarbejder om at gøre Samsø til demonstrationssted for, hvordan elektricitetsforbruget kan reduceres med 30 % ved at udskifte ældre pumper med nye. Hvis Samsø kan, kan alle andre også – og tænk, hvad man kunne spare både økonomisk og ressourcemæssigt. Partnerskaber som disse er nødvendige for den fortsatte udvikling mod et mere grønt og bæredygtigt samfund, og netop partnerskaber – herunder satellitøer og -byer – er derfor et afgørende indsatsområde for Energiakademiet.

Fossilfri ø i 2030
Samsø skal være fossilfri i 2030 og dermed helt udskifte kul, olie og benzin med vedvarende energikilder. Det sker i samarbejde med bl.a. PlanEnergi. Der er formuleret syv målsætninger for Samsø, herunder at halvdelen af de lokale biler skal være eldrevne i 2020, og at forbrug til opvarmning i private husholdninger skal sænkes med 33 %. Samsingerne har iværksat deres egen el-bilsforening.

Se Videoer og få et indblik i Samsø Energiakademis arbejde.  

Se også denne youtube-film om Energiakademiet:

Vidste du at:

  • Samsø i 1997 blev udnævnt til Vedvarende Energi-ø og på 10 år blev selvforsynende med vedvarende energi.
  • Samsøs elforbrug i dag dækkes 100 % af 11 landbaserede vindmøller, ligesom 70 % af varmen kommer fra vedvarende energikilder
  • Mere end halvdelen af de private oliefyr i de cirka 2000 husstande på Samsø er erstattet af pillefyr, solvarmeanlæg og varmepumper.
  • 10 havvindmøller syd for Samsø producerer så meget overskud, at de kompenserer for en stor del af varmen, som stadig kommer fra bl.a. oliefyr.
  • En enkelt af Samsøs havvindmøller hvert år producerer strøm svarende til 2000 husstandes elforbrug. En landbaseret vindmølle producerer strøm svarende til 600 hustandes forbrug.
  • Vindmøllerne på Samsø har krævet en investering på 300 mio. kroner, og at 3700 samsinger har personligt investeret 70 % af i de alt 440 mio. I vedvarende energi.
  • Samsø Energiakademi har solvarmeanlæg, solceller og genanvendelse af regnvand.
  • Medier fra hele verden har besøgt Samsø for at fortælle den gode historie.

Senest opdateret: 30/08/2022 14:44