Kajakture, Natur & motion, Samsøs kyster

Kajaktur – Fjorden rundt

Samsø har mere end 100 kilometer kystlinje og byder på mange forskellige slags rofarvand, der egner sig særdeles godt til kajak. Man kan altid finde et sted med læ, det er muligt at tage på længere ture til naboøer, f.eks. Kyholm eller Vejrø, og så er der Stauns Fjord, der med sine småøer og holme, sejlrende og historie er et helt unikt miljø at svinge pagajen i.

Fjorden-rundt-turen i kajak er en skøn tur i den smukke, runde Stauns Fjord, hvor landskabet har en helt speciel karakter.

Ro en skøn tur i Stauns Fjord

Start i Langør Havn og ro sejlrenden rundt mellem Gammelholm og Hjortholm. Hjortholm er den mest interessante af holmene, men som fjordens øvrige holme, må den betragtes på afstand, da der ikke er offentlig adgang.

Ro videre mellem Hjortholm og Eskholm og derfra ud til “Kolderne” på højre hånd. De største holme har været benyttet til græsning i umindelige tider. Kreaturer, heste og får har forhindret at holmene groede til i kratskov. Græsningen har resulteret i en lav vegetation af græs og urter, og åbnet landskabet for fugle som gæs, ænder, måger, terner og vadefugle. Omkring år 1990 begyndte skarven at yngle i fjorden, og der er i dag kolonier på Yderste Holm og på stenrevet “Kolderne”.

Fra Kolderne fortsættes gennem Rensegab tilbage til Langør.

Langør er en naturhavn, der er brugt siden vikingetiden. Havnen har ca. 3500 gæsteanløb årligt.

RONING I STAUNS FJORD

  • Fjorden er fredet, hvilket bl.a. betyder, at du ikke må gå i land på øer og holme. Dette gælder hele året med undtagelse af Sværm, der kun er lukket for færdsel i perioden 1. april – 15. juli.
  • I perioden 1. april – 15. juli må man heller ikke gå i land på den del af Besser Rev, der strækker sig fra Draget til spidsen af revet.
  • Mange steder er der meget lavt vand, så det er bedst at holde sig til sejlrenden, der nogle steder er op mod fem meter dyb.
  • Det er nemmest at gå ud i kajak fra enten Langøre Havn eller Stauns Havn.

Sikkerhed

Forberedelse og opmærksomhed er vigtigt, når du ror i din kano eller kajak på Samsø. Vælg tur efter vinden og vælg altid pålandsvind. Er det østenvind bør du sejle på Samsøs vestkyst, er det vestenvind bør du vælge Samsøs østkyst.

Vær altid opmærksom på både og færger, særligt omkring øens havne. Sørg for at holde god afstand – også til dyrelivet. På Samsø findes både sæler og et stort antal kystfugle.

Du kan bl.a. orientere dig om vind- og strømforhold via appen SejlSikkert. Her kan du orientere dig om forholdene tre dage frem.

DGI´s 5 tips til sikker færdsel på vandet

  • Husk vest, og ro ikke alene!
  • Undersøg vejr, strøm og tidevand – inden du ror afsted.
  • Vær godt klædt på. Læs mere om påklædning til roning i DGI´s beklædningsguide.
  • Hav en plan for, hvor du ror hen, og hvor længe du er ude.

Medbring en mobiltelefon i en vandtæt pose. Det er vigtigt at kunne tilkalde hjælp i nødstilfælde.
Medbring også drikkevand, madpakke og snacks. Der kan være langt til nærmeste sted at få proviant.
Læs mere om sikkerhed, bliv skarp til at spotte risikomomenter og bliv klog på sikkerhedsudstyr.

Ø-kajak på fem danske øer

Er du vild med havkajak, så tjek Ø-kajak ud. Det er et samarbejde mellem Langeland, Læsø, Fanø, Samsø og Ærø om at udbrede kendskabet til kajak på øerne endnu mere! Ø-kajak er en del af projekt Øhigh5, som støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Senest opdateret: 15/01/2024 13:51