Naturfortællinger, Naturoplevelser, Naturskole

Sælunger på stranden

Af Bjarne Manstrup, Naturvejleder i Samsø Kommune
Sæler føder deres unger i juni-juli. Ungerne dier i den første måned et par gange i døgnet, og det foregår på land. Finder man en ”forladt” sælunge, er det bedste råd at holde sig på lang afstand. Moderen er ofte ude at søge føde og venter med at hente ungen, til der er fred og ro på stranden.
Der er ingen grund til at tro, at ungen er forladt, selv om den ligger samme sted i mange timer.
Sårede dyr på stranden
Finder man en såret sæl på stranden kontaktes Naturstyrelsen Søhøjlandet på tlf. 72 54 39 51
Døde dyr på stranden
Døde dyr i naturen bliver normalt ikke fjernet. Det gælder også sæler og marsvin. Døde dyr indgår i naturens kredsløb, og kun i tilfælde hvor de er til væsentlig gene (f.eks. hvis der er mange dyr, eller de ligger på de mest populære badestrande), vil man overveje at fjerne dem.
Læs mere om Samsø Naturskole her.

Senest opdateret: 12/08/2020 11:01