Naturfortællinger, Naturoplevelser, Naturskole

Stavns Fjord – en børnehave for kystfugle

Af Bjarne Manstrup, Naturvejleder i Samsø Kommune
Stavns Fjord er fredet, og der er oprettet et vildtreservat. Det skyldes ikke mindst områdets betydning som yngleområde for utallige kystfugle som ænder, vadefugle, måger, terner og mange andre.

Allerede i det tidligste forår begynder grågæssene at ruge. De har livslange parforhold, så de kan bare komme igang. Ederfugle og andre ænder danner nye par inden hver ynglesæson. Hannerne er særdeles aktive og viser deres smukke farver, og ederfuglenes karakteristiske ”ouuur” høres overalt.

I april begynder fuglene for alvor at ankomme til ynglepladserne. Skarverne vender tilbage til kolonierne på Yderste Holm og Kolderne. Fiskehejrer ballancerer i trækronerne på Karlskold. Vadefugle, måger og terner lægger deres æg direkte på jorden i lav vegetation eller på selve stranden.

I fuglenes ynglesæson skærpes reglerne for offentlig færdsel i hele fjordområdet, herunder Besser Rev og visse strandenge langs fjorden.

Læs mere om Samsø Naturskole her.

Senest opdateret: 20/05/2024 02:00