Naturoplevelser, Naturspots, Samsøs kyster

Besser Rev

Nordøst for Besser ligger det 5 km lange oversøisk stenrev, der afgrænser Stauns Fjord og er et enestående fugleområde.

Gå en fin tur til revets spids og undervejs gøre holdt på bakken Hønsepold, hvorfra man har overblik over en stor del af fjorden.

Længere ude på revet ligger et skanseanlæg fra Englandskrigene, og derefter er der ikke langt til spidsen, hvorfra man kan se over det smalle, men strømfyldte sund til Kyholm.

Husk, at man i starten af revet skal passere Draget, hvor der ved højvande er risiko for oversvømmelse.

OBS: Der er adgang forbudt på Besser Rev i fuglenes yngleperiode fra 1. april til 15. juli

Senest opdateret: 17/08/2021 10:22