Naturoplevelser, Naturspots, Nordby bakker

100 år på toppen

Dér, hvor Samsøs strækker sig allermest mod himlen, troner et ottekantet tårn, der ganske vist er lille af størrelse, men stor på fortælling.
Bøj hovedet bagover og kig op – allerøverst – der begynder historien…

Byens førende mand
Dit blik mødes af en mand med en hestetrukken plov. Ikke i levende live, naturligvis, men udformet som en vindfløj. Vi kan forestille os, at manden hedder Morten, og at Morten blev født som gårdmandssøn i Nordby i 1849.

Morten Madsen var en videbegærlig og driftig ung mand, der som 22-årig tog på højskole i Vester Skerninge på Fyn. Det har nok hørt til sjældenhederne, at en samsing, og endda en fra bondestanden, søgte viden udenøs på den tid. Men det skulle vise sig at være umagen værd.

Frem til 1935, hvor Madsen døde som 86-årig, udrettede han så mange bemærkelsesværdige ting, at han med rette fik tilnavnet ”byens førende mand”!
I mere end 25 år sad Morten Madsen på formandstaburetten i sognerådet og var i en årrække også formand for landboforeningen. Han var foregangsmand i etableringen af andelsmejeriet ”Søgaard” i Nordby, ligesom den store skole i Nordby også blev bygget på Madsens initiativ.

Historien og arkæologien lå også Madsen på sinde. Han oprettede et sognearkiv og nævnes som manden, vi i dag kan takke for bevarelsen af Nordbys bybrønde og en del andre fortidsminder.
Og så er der naturligvis tårnet på Ballebjerg, som også er Morten Madsens værk.

Stor tak for det
Den 28. maj 1920 kunne man i Samsø Folkeblad læse: ”Paa Samsøs højeste punkt, Ballebjerg, Nordby, har Sogneraadsformand Morten Madsen ladet opføre et Udsigtstaarn. Det er ottekantet og har forneden et Værelse, hvor man kan søge Ly mod Regn og Blæst eller spise sin medbragte Mad.” Omtalen, der blev bragt i anledning af tårnets indvielse den 1. juni, afsluttes med ”Et smukt Taarn er det, praktisk er det ogsaa. M. Madsen fortjener stor tak for det.”

Hvad omtalen ikke nævner er, at Morten Madsen bekostede hele byggeriet af egen lomme, ligesom han gjorde tårnet og jorden omkring tilgængelig for alle – også for Kong Christian X, der i 1928 aflagde besøg på Samsøs højeste punkt, hvor Morten Madsen naturligvis stod klar.

FAKTA

  • Fra toppen af tårnet er du ca. 66 meter over havet. Her fra har du udsigt over det meste af Samsø, men også Tunø, Jylland og Endelave.
  •  I 1963 overdrog Morten Madsens efterkommere tårnet, mindestenen og området til Nordby Borgerforening.
  •  Morten Madsen blev tildelt Dannebrogordenen.

Senest opdateret: 12/07/2024 20:00