Samske sagn og fortællinger, Samsøs historie, Troldesagn

Sagnet om barselskonen fra Dyret

Sagnet om barselskonen fra Dyret

Oftest kommer mennesker og underjordiske godt ud af det med hinanden, og det kan betale sig at være hjælpsom, her et Samsø sagn der fortæller hvorfor.

”Engang en kone fra Onsbjerg på Samsø kom forbi den store bakke, Dyret, så hun en stor tyk skrubtudse på vejen. Idet konen gik forbi den sagde hun, uden at tænke videre derover: ”Må jeg komme med, når du skal barsle?” Nogle aftner senere, da folkene på den gård i Onsbjerg, hvor konen hørte hjemme, var gået til ro, kom en lille mand ridende til porten. Han bankede på og forlangte at få konen i tale. Han bad nu om, at konen skulle følge med til Dyret, da hans kone var ved at barsle og hun havde jo selv forlangt at komme med til barsel.

Konen måtte da følge med på hans hest ud til Dyret. Der lå bjergmandens kone i barnsnød og den fremmede kone hjalp til, så godt hun kunne. Da det var vel overstået, og konen skulle hjem, sagde  barselskonen til sin mand, at han skulle tage en skæppe kul og give hende som tak for hendes hjælp. Bjergmanden red nu konen hjem, takkede hende og gav hende kullene. Hun brød sig ikke videre om dem og smed dem på gulvet, men da folkene på gården kom op den næste morgen, lå der en skæppe guldpenge på gulvet”

Senest opdateret: 29/09/2022 11:32