Natur & motion, Naturoplevelser, Naturspots

Det bugter sig i bakke, dal

Du skal med på en tidsrejse til dengang for mere end 10.000 år siden, hvor gletsjerne skubbede ind over Samsø fra alle kanter. Gigantiske mængder ler, sand og grus møblerede landskabet om og formede det, vi i dag kender som Nordby Bakker

Arven efter istiden
Når du i dag besøger de bløde Nordby Bakker, kan det være svært at forestille sig, at området engang var skueplads for dramatiske klimatiske sværdslag. Men forestil dig, at store gletsjere pressede ind over stedet og undervejs afsatte kolossale bunker stenfyldt moræneler. Forestil dig så, at der flere gange i løbet af istiden blev varmt nok til, at isen smeltede til floder af vand, som skar sig gennem landskabet. Kløfter og dale opstod side om side med høje bakker.

Arven efter istiden ses tydeligt i klinterne på vestsiden af bakkeområdet. Moræneleret, der blev aflejret af gletsjerne, har forskellige grå og brune nuancer, og visse steder kan man se tre forskellige morænelag, der indeholder sten fra Norge, Mellemsverige og Østersøområdet, som fortæller, at Samsø blev udsat for ikke mindre end tre isoverskridelser.

I de perioder, hvor isen smeltede, vaskede vandmasserne leret væk fra overfladen, så der kun var sand og grus tilbage. Det er dét, du ser mellem morænelagene.

Naturoplevelser ad libitum
Det store bakkelandsskab strækker sig fra Asmindør Hage ved Mårup Vig i syd til Issehoved helt i nord. Går du de næsten seks kilometer langs vestkysten, som området strækker sig over, har du talrige smukke og varierede naturoplevelser i vente, som mangedobles, hvis du bevæger dig østover ind i landet.

Mens den vestlige side af Nordby Bakker præges af klinter, skrænter og stenfyldte strandbredder, er østkysten velsignet med kilometervis af badevenlige sandstrande.
Bevæger du dig fra kysten ind i bakkeområdet, vil du blive mødt af et spændende overdrevslandskab med kløfter, bakker, buske, småskove og vådområder. Det meste af området på 480 hektar (5 km2) er fredet, og det har givet gode betingelser for naturens udfoldelse.

Bakker og skår
De talrige højdedrag og dale er selvsagt det mest kendetegnende ved området. Som perler på en snor kan man fra nord mod syd bestige ”Pelkeshøj” (27 m), ”Tornbjerg” (44 m), ”Trapperatbakken (49 m), ”Stolbakken” (35 m), ”Borbjerg” (39 m), ”Marensbjerg” (38 m), ”Bregnebjerg” (63 m) og ”Ballebjerg” (64 m), for blot at nævne nogle stykker. Fra alle disse tinder har du en mageløs udsigt over store dele af Samsø og det omgivende Kattegat med bl.a. Tunø i vest.

Som modpol til højderne er der dalene, som også kaldes skår, da det er istidens smeltevandsfloder, der har skåret sig vej i fundamentet. Af disse skår, hvor der bl.a. kan nævnes ”Horserenden”, ”Staderende”, ”Nordre-, Midte- og Søndre Svinekilde”, er ”Møgelskår” og ”Langdalen” særligt enestående.

Kilometervis af eventyr
Nordby Bakker er mere end spektakulære naturoplevelser og fredfyldte vandreture. Mange steder i bakkerne kan du støde på sjove stednavne, som sætter fantasien i gang. Hvad siger du til f.eks. ”Kasflo”, ”Hvalv”, ”Grudås”, ”Troldehullet”, ”Troldkonedal” og ”Klevelt”?

Der knytter sig mange sagn og skrøner til de kulørte stednavne. Det fortælles f.eks. at ”Røverstuen”, der ligger ved ”Langdalen”, var tilholdssted for sørøvere, der fra vandstedet gennem Langdalen sejlede herop. ”Ormeskredet”, der ligger syd for ”Vestballegård”, henviser til et sagn om en lindorm – en frygtindgydende, menneskeædende kæmpeslange – som dagligt bevægede sig ned til vandet ad en sti.

Gå selv på udforskning i dette spændende eventyrland og digt videre!


LIVET I BAKKERNE
I store dele af bakkeområdet kan du møde både kreaturer eller gutefår. Dyrenes afgræsning er med til at holde bakkelandskabet med en artsrig flora med bl.a. bakke-gøgelilje, knopnellike, liden sneglebælg og den fredede orkidé salep-gøgeurt.

UNIKKE NATUROPLEVELSER
”Møgelskår”, som du finder vest for Nordby Kirke, blev i 2017 optaget på listen ”Smutturen” over 50 unikke naturoplevelser i Danmark. Smutturen er udviklet af Realdania i samarbejde med VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og Naturstyrelsen.

VANDRETURE
Naturstyrelsen har i deres folder over området beskrevet flere flotte ture, der alle er afmærkede. Den korteste rute er 4,5 kilometer og den længste 8,5 kilometer. Danmarks Naturfredningsforening foreslår en længere rute på 18 km rundt, hvor du starter i Nordby. Fra Nordby går du til Nordby Kirke og videre til Møgelskår. Her fra går du langs kysten ad de afmærkede stier til Ballebjerg og derfra mod Issehoved. Fra Issehoved er der fire km ad landevej tilbage til Nordby. Du kan hente en gratis folder over Nordby Bakker hos VisitSamsø, Anton Rosens Plads 3, Tranebjerg.

Senest opdateret: 12/08/2020 08:50