Naturoplevelser, Naturspots

Vesborg Fyr

Vesborg Fyr står placeret på det, der i middelalderen var et af landets største voldsteder – Valdemar Atterdags borg. Borgbanken har været et imponerende bygningsværk, og i fyret og i det tilhørende krudthus kan du selv fornemme storheden.

Fæstningen var strategisk anlagt på en høj bakke på øens sydvestligste punkt. Her fra kan man overvåge en god del af det sydlige Kattegat og indsejlingen til både Lille- og Store Bælt.

Vesborg voldsted består af en hovedbanke beskyttet af imponerende tre volde og voldgrave. Disse er op til 10,5 m. dybe og 20 m. brede. Jord fra de gravede voldgrave blev brugt til at forhøje både hovedbanken og voldene. I dag er en stor del af hovedbanken nedbrudt af havets erosion.

Udstilling i Krudthuset og i Fyrtårnet
Efter fem sæsoners undersøgelser og arkæologiske udgravninger på de samske middelalderborge lavede Samsø Museum i 2013 en udstilling om Samsøs middelalderborge i det lille krudthus på Vesborg. På store plancher fortælles om hver af de 5 borganlæg, og på et kort over Samsø fra 1858 er alle borgene indtegnet, og en planche fortæller om Samsøs rolle i den nationale historie i middelalderen. På en planche i krudthuset fortælles også historien om Vesborg Fyr, der blev opført på stedet i 1858.

Da tilgroning af volde og grave på Vesborg kan gøre det vanskeligt at overskue Valdemar Atterdags store borganlæg, er der også placere et par orienterende skilte ved voldgravene.

For at give de besøgende, der tager turen helt op i fyrtårnet, en god oplevelse, er der hele vejen rundt på gelænderet opsat plancher, der forklarer, hvad man ser, både nærved og i horisonten.

Det er derfor muligt fra tårnet at danne sig et indtryk af omfanget af Valdemar Atterdags store borganlæg, et af de største militære anlæg fra middelalderen i Danmark. Samtidig får man en klar vejledning om, hvilke landsdele, det er, man ser horisonten rundt. Krudthuset ligger ved indgangen til Vesborg Fyr. Det har oprindeligt været brugt som magasinrum for de materialer, der blev brugt til varselsskud for at vejlede de forbisejlende i tåget vejr.

Kontaktoplysninger:
Vesborg Fyr hører under Brattingsborg Gods, 8659 3066, www.brattingsborg.dk
Krudthuset er en del af Samsø Museum, 8659 2150, www.samsoemuseum.dk

Læs mere om Vesborg Fyr, middelalderborge, udstilling og krudthus her

Senest opdateret: 03/11/2021 10:28