De voksnes Samsø, Energi Ø

20 år som Danmarks Vedvarende Energi-Ø

Her er historien om et lokalt ø-samfund, som i fællesskab har gennemført en grøn omstilling og nu har sat kursen mod nye, bæredygtige mål.

I 1997 blev Samsø udnævnt til at være Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Med udnævnelsen fulgte en konkret opgave, som var at udarbejde en 10-årig energiplan for øen med det formål at få Samsø til at ændre sin energiforsyning fra fossil energi til vedvarende energi. Som mange nok ved, lykkedes projektet.

I 2007 kunne samsingerne erklære øen for 100 % selvforsynende med energi fra vind, sol og biomasse og i høj grad takket være en bred folkelig opbakning og investering. For eksempel har rigtig mange samsinger skiftet oliefyret ud og isoleret deres huse, ligesom der er fælles lokale kræfter bag øens fjernvarmeanlæg.

Men den samske omstilling stoppede ikke her. I stedet for at stille sig tilfreds med de indfriede mål, satte Samsø nye mål for, hvordan øen kunne bygge videre på den medvind, vindmøllerne havde skabt.

I 2007 blev Samsø Energiakademi indviet. Akademiet fungerer som et fagligt og folkeligt forsamlingshus for partnerskaber omkring små og store energiprojekter på Samsø og trækker hvert år tusindvis af fagfolk og turister til øen. Et af de centrale projekter er i øjeblikket ambitionen om at gøre Samsø fuldstændig uafhængig af fossile brændsler inden 2030. Projektet har blandt andet målsætninger om at reducere det lokale el- og varmeforbrug og at al transport på, til og fra øen skal ske med el eller biobrændstof som drivmiddel.

Senest opdateret: 26/08/2020 11:05