Energi Ø

Samsø er “Climate leader”

Hvert år valfarter politikere, forskere og journalister til Samsø for at blive klogere på den grønne omstilling, og i 2021 blev øen hædret med en FN-pris som ”Climate leader”.

I 17 år har Rasmus Hanevold sammen med sin mor, Turid, drevet Brundby Rockhotel, og de har nydt godt af øens grønne brand, forklarer Rasmus: ”Stort set alle nationaliteter har besøgt os gennem de sidste 10 år. Tidligere fik vi kun besøg af danske og tyske gæster, men nu kommer der journalister, forskere og politikere fra hele verden”.

De besøgende drages til af den fortælling, som har sat Samsø på klodens grønne landkort, og som på FN’s årlige klimatopmøde i november 2021 gav øen prisen som en af tre nyudnævnte ”Climate Leaders”.

Grøn inspiration
Det hele startede med en energikonkurrence, som daværende miljøminister Svend Auken satte i gang. I 1997 blev det offentliggjort, at Samsø skulle være Danmarks første ”vedvarende energi-ø”.

I løbet af ti år blev der etableret bl.a. halmvarmeværker og vindmøller, og i 2007 kunne Samsø kalde sig verdens første CO2-neutrale lokalsamfund.

Det er den indsats – og måden det bliver organiseret på – som i dag inspirerer lokalsamfund i hele verden og anerkendes af FN med den prestigefulde pris, understreger FN’s klimasekretær, Patricia Espinosa: ”Prismodtagerne på årets klimatopmøde er beviser på, at løsningerne på klimakrisen allerede findes. Og at det er et spørgsmål om at kopiere og opskalere dem”.

Ikke i min baghave
Den sidste pointe er vigtig at fastholde, forklarer direktør i Samsø Energiakademi, Søren Hermansen.

Han er især stolt af, at Samsø anerkendes for sit utrættelige arbejde med at inspirere verden til at træde i øens grønne fodspor i bestræbelserne på at leve op til målene i Paris-aftalen.
”Den anerkendelse, prisen er udtryk for, er en anerkendelse af de forandringer, som rigtig mange på øen har bidraget og fortsat bidrager til. Vi sætter handling bag ord og skaber en reel grøn omstilling ved at civilsamfund, virksomheder, energiakademi og kommune arbejder sammen om konkrete løsninger,” forklarer Søren.

Nu håber han, at danske politikere vil vende tilbage til de værdier, som satte gang i Samsøs grønne transformation.
”Den grønne omstilling lider lige nu under Nimby-effekten (not in my backyard, red.). Vi er alle sammen enige om, at vindmøller er en god idé, men ingen vil have dem i baghaven. Vi er blevet enormt berøringsangste over for de grønne løsninger, og det gør det svært at træffe de nødvendige beslutninger,” forklarer Søren.

Gør omstilling konkret
Tidligere miljøminister og siden klimaog energiminister, Connie Hedegaard, har fulgt Samsøs omstilling på nærmeste hold.
”Samsø har jo vist, at omstillingen er mulig, og øen har ovenikøbet vist, at man kan skabe nye fællesskaber i løbet af processen, og man kan skabe sig et brand, som også tiltrækker interesse fra andre, herunder fra besøgende og turister,” fortæller Connie.

Andre lande og lokalsamfund, der skal udvikle deres klimaarbejde, kan lade sig inspirere af Samsø, mener Connie: ”De kan lære, at man skal gå i gang. Samsø ventede ikke på en stor national plan eller på en konkret lov. Man gik i gang og fandt løsninger tilpasset de lokale forhold. Det er så uhyre vigtigt, at nogen gør omstillingen konkret og viser den i praksis. Mennesker ved godt, at der skal ske noget, men jeg tror, mange har svært ved at se løsningerne for sig og se sig selv i løsningerne. Der betyder det noget, at Samsø med opfindsomhed, humør og energiske ildsjæle har vist, hvordan omstillingen rent faktisk kan se ud. At det er noget, det kan være attraktivt at være en del af”.

1997 – 2007

 • Det hele startede med en energikonkurrence, som daværende miljøminister Svend Auken havde sat i gang. I 1997 blev det offentliggjort, at Samsø skulle være Danmarks første ”vedvarende energi-ø”.
 • Flere end 5.000 forskere, journalister, politikere, ambassadører, embedsfolk, skoleklasser og privatpersoner fra ind- og udland besøger hvert år Samsø for at diskutere energispørgsmål og få indblik i de erfaringer, øen har gjort sig med vedvarende energi.

2007 – 2021

 • Samsø har gennem mere end 20 år arbejdet målrettet mod at være selvforsynende med vedvarende energi, og det er lykkedes.
 • Samsøs elforbrug dækkes i dag 100 procent af 11 landbaserede vindmøller, ligesom mere end 70 procent af varmen kommer fra vedvarende energikilder.
 • Ti havvindmøller syd for Samsø producerer så meget overskud, at de foruden transport, kompenserer for den del af varmen, som stadig kommer fra bl.a. oliefyr.
 • Samsø arbejder på at blive klimaneutral senest i år 2030.
 • Samsø er den kommune, hvor der er installeret flest varmepumper pr. indbygger. I 2017 var 15,8 procent af Samsøs bygningsareal opvarmet med varmepumper.
 • Mere end halvdelen af de private oliefyr i de cirka 2.000 husstande på Samsø er erstattet af pillefyr, solvarmeanlæg, varmepumper og øens egen fjernvarmeforsyning.
 • Samsø er den kommune i Danmark med flest elbiler pr. indbygger.
  Læs mere på energiakademiet.dk

Senest opdateret: 20/05/2024 02:00