Energi Ø

Et levende demonstratorium

Konger og dronninger, prinsesser og prinser, ministrer og ambassadører, forskere og professorer, helt almindelige feriegæster og 7. klasses-elever fra Skjern. Høj som lav besøger Samsø Energiakademi for at få viden om og inspiration til, hvordan en bedre fremtid kan formes.

Bæredygtige kompetencer
 Det gælder også adjunkter, lektorer og ledere fra VIA University College, der har indledt et samarbejde med Energiakademiet som del af et stort, kompetencegivende kursus i cirkulær økonomi og FN’s 17 verdensmål. ”Forløbet går på tværs af alle VIAs specialer; Sundhed, Social og Samfund, Design, etc. Det betyder, at undervisere fra f.eks. design, ingeniør-, pædagogik-, folkeskolelærer- og sygeplejerskeuddannelserne får en fælles ramme og et fælles sprog for undervisning i den grønne omstilling. På VIA skal alle uddannelser relatere sig til de 17 verdensmål og VIA vil skabe studerende, som alle kan indgå kompetent og handlekraftigt i de store udfordringer, verden står overfor,” forklarer Thomas Østergaard, der er Associate Professor ved VIA University College. Der er mange gode eksempler på tiltag inden for bæredygtighed og vedvarende energi rundt om i Danmark, men for Thomas var det oplagt at henvende sig til Samsø Energiakademi, der, som han fastslår ”har været en af Danmarks og måske Europas førende centre for grøn omstilling med en lang og stolt erfaring for, hvordan man i tæt samarbejde lokalt kan skabe store forandringer inden for energi og omstilling til inspiration for alle os på VIA. Vi har læst og hørt om den massive grønne omstilling i medierne og flere gange mødt Søren Hermansen og Malene Lundén. Energiakademiets resultater imponerer, og når de tilmed gerne deler ud af sin viden og arrangerer kurser og forløb, var det oplagt at henvende os til dem”.

Ydmyghed og verdensperspektiv
Samsø som samfund kan noget helt særligt, forklarer Thomas: ”Samsø er en unik ø, men også et helt unikt lokalsamfund, som kan inspirere andre. Når Samsø kan, bør vi også kunne! Samarbejde og vilje til forandring er nøgleordene, og vi bøjer os for de store resultater, man har opnået gennem de sidste 15-20 år på øen. Det er virkelig imponerende og noget vi kan bruge til at skabe egne og lokale forandringer i vores liv og uddannelser”. En del af forklaringen bag resultaterne skal, ifølge Thomas, findes i ”Energiakademiets ydmyge og realistisk tilgang, som, kombineret med høje ambitioner og erfaring fra lokalt forankrede forandringsprocesser, er enestående. Hertil kommer Energiakademiets store nationale og internationale netværk i forhold til den grønne omstilling; samarbejde på tværs af hele kloden; FN, EU og visionære ledere fra nær og fjern. Og så er Samsø med Ballen Badehotel, havnen, naturen og de lokale tilbud og oplevelser helt fantastisk at besøge og lade sig inspirere fra”.

Vilje til forandring
På Samsø har de 40 deltagere fra VIA fået indsigt i både praktiske løsninger, processer og visioner. ”Søren og Malene har været de drivende kræfter på vores sessioner, der har involveret lokale udflugter og besøg hos virksomheder, private og kommunen, ligesom vi har arbejdet intenst i de smukke rammer, som Energiakademiet tilbyder i de flotte bygninger, med fokus på involvering, samskabelse og kreative designprocesser,” fortæller Thomas. Samarbejdet mellem VIA og Energiakademiet er først lige begyndt, men Thomas regner bestemt med, at det vil strække sig over flere år, ”da vi kan lære meget af Samsø Energiakademi, men forhåbentlig også kan bidrage med vores erfaring og viden fra forskning og udvikling på tværs af alle sektorer. Vi har allerede flere forsknings- og udviklingsprojekter i støbeskeen sammen, som også kan komme Samsø til gode, og vi vil naturligvis genbesøge øen og udvikle forløb med studerende og forskningsprojekter, der kan komme alle til gavn”.

 Samsø Energiakadademi

  • Er en projektorganisation, som arbejder med konsekvenserne af klimaforandringer.
  • Er samtidig et mødested for alle slags mennesker med interesse for bæredygtig sam- fundsudvikling og helhedsorienterede samarbejdsprocesser.
  • Tilbyder forskellige kurser, workshops og energiture for studerende, virksomheder og skoleklasser.
  • Besøges af mere end 5.000 forskere, firmaer, politikere, journalister, skoleelever og energiturister fra hele verden.
  • Læs meget mere www.energiakademiet.dk

    Senest opdateret: 09/11/2021 15:07