Energi Ø

Fra oliefyr til varmepumpe

Fra oliefyr til varmepumpe med Samsø Energiakademi – Gratis rådgivning fra det verdenskendte Samsø Energiakademi

”Michael var til stor hjælp, og det var helt gratis”, fortæller Birthe Kleis Poulsen i Permelille. Hun havde set annoncer for “Skrot dit oliefyr kampagnen”, og hun ville gerne have noget mere miljørigtigt ligesom sine naboer. Selv troede hun, at hun skulle have jordvarme kombineret med solvarmeanlæg, men hun ringede alligevel til Energiakademiet for at få gode råd.

Mere end 100 oliefyr er skrottet
Michael Kristensen er ansat i den landsdækkende Energitjeneste til at rådgive folk om energirigtige løsninger i private boliger. ”Det er vigtigt, at løsningen passer til huset og beboernes forbrug. Jeg giver huset et tjek og fortæller om fordele og ulemper ved forskellige løsninger og de nødvendige investeringer. Folk skal være klædt på til at forhandle med håndværkerne”, siger han. ”Michael rådede mig til at få luft til vand varmepumpe og ikke solvarme. Mit forbrug var for lille til, at det kunne betale sig”, fortæller Birthe. ”Og da jeg ikke kunne finde ud af at søge tilskuddet til at skrotte oliefyret, så kom han en gang til og hjalp mig”, ler Birthe.

Der er indtil nu skrottet mere end 100 oliefyr på Samsø. Det er seks gange flere i forhold til indbyggertallet end på landsplan. Energitjenesten står også for oplysning og kurser til håndværkerne på øen, så alle trækker i samme retning.

Teori og praksis
Det er netop det unikke ved Samsø Energiakademi. I den ene ende af huset holder 40 internationale forskere, filosoffer og industrifolk seminar om fremtidens energi. I den anden ende af huset får Birthe hjælp til at skifte fra oliefyr til vedvarende energi på en god og tryg måde.
”Energiakademiet skal jo ikke kun være et sted, hvor vi rejser rundt med nogle fine powerpoint show, vi skal også kunne bruges i praksis. Og det har vi bevist de sidste 10 år. Derfor bliver vi i dag inviteret til at være med i forskellige projekter i ind- og udland,” siger Michael.

I 2011 blev Samsø Energi Ø version 2.0 vedtaget. Energiakademiet vil endnu engang vise vejen for Danmark og verden, så der blev sat nye ambitiøse mål for de næste 10 år – nemlig Samsø som fossilfri ø.

Senest opdateret: 04/08/2020 12:02