Cykelferie, Cykelture på Samsø, De voksnes Samsø

Cykeltur på Nordøen

Tranebjerg – Onsbjerg – Havvejen – Sælvig – Heden – Mårup – Nordby – Langør – Tranebjerg

Onsbjerg
Kør ud af Tranebjerg mod Onsbjerg. I udkanten af Tranebjerg by passeres på venstre hånd Tinghuset – politistationen. Længere fremme ses på venstre hånd Kongehøjen med et bronze-minderelief af Frederik Vll, sat af samsinger i 1866 som tak for junigrundloven 1849. Fra højen er der vid udsigt over øen.

Turen fortsættes gennem Onsbjerg til Sælvigbugten, en af øens bedste badestrande. Efter at have passeret vejen til Sælvig havn, hvorfra der er forbindelse til Jylland, ser vi på venstre hånd nogle lave bakker med meget smalle agre. Det er resterne af den måde, man tidligere udstykkede jorden, for at også husmændene skulle få en del i produktionsjorden. Kort efter, i svinget mod Østerby, ses vejen Bisgård Forte. En forte (samsk: furde) er den fællesvej, bønderne i gamle dage brugte til at genne dyrene ud på overdrevene ved stranden, hvor der blev græsset. Efter at vi er kommet ud af plantagen ved sommerhusområdet, kan du til højre se nogle bronzealderhøje ved Bisgård Mark.

Stauns
Ved campingpladsen drejes til højre mod Stauns og flyvepladsen. Et lille stykke inde i landsbyen følges vejen mod højre. På venstre hånd er en sti, kastaniealléen, ned til fjorden. For enden af vejen er der en lille bådehavn – Stauns Havn – hvor mange samsinger har deres jolle. Der er fra havnen en stiforbindelse mod nord langs fjorden. Du kan i fjorden se den store holm Hjortholm, hvor der ligger rester af et borganlæg fra middelalderen.

Vi kører videre ud af Stauns mod nord ad fjordvejen. Straks ses den flotte udsigt over Stauns Fjord og holmene i og udenfor fjorden. De nærmeste øer hedder Sværm og Egholm.

Ved Kanhave er du kommet til øens smalleste sted. Her anlagde vikingerne i år 726 en kanal, der forbandt fjorden med havet vest for Samsø. Med adgang til havet både øst og vest for Samsø kunne en base i Stavns Fjord kontrollere skibsfarten gennem både Store- og Lillebælt. Vikingerne havde kontrollen og Samsø var centrum i landet. Kanalen er ca. 500 m lang, 11 m bred og ca. 1,25 m dyb. I dag er der ingen vand i kanalen, men du kan til gengæld fornemme vikingernes færden, der er smukt visualiseret af en silhuet af et vikingeskib samt model af kanalkanten.

Over heden
Vi kører nu over den 1100 tdr. land store Nordby Hede, som ligger på strandvolde og hævet havbund. Heden er i dag plantet til med fyr, gran og birk. Dette er rester af den oprindelige tilplantning fra 1866, samme år som Hedeselskabet stiftedes.

Mårup
Er en smuk landsby med flere gamle huse og gårde. Midt i hovedgaden ligger Samsø Kunstforenings galleri. Uden for Mårup drejes til højre mod Nordby. En afstikker kan foretages til Mårup havn, hvorfra der tidligere var færgeforbindelse til Tunø og Hou.

Nordby
På vejen lægger man mærke til kirken, der som en ensom majestæt knejser i højlandet. I vest og nordvest ses Nordby Bakker; et særpræget morænelandskab fra istiden.

Kirkens ret ensomme beliggenhed kan forklares ved, at der i tidligere tid lå endnu to landsbyer foruden Nordby og Mårup, nemlig Søby og Glistrup.

Nordby præges af det smukke gadekær med bindingsværkshuse rundt omkring. Nordby blev i 1990 kåret til Danmarks bedst bevarede landsby. Det skyldes, at mange af de oprindelige stuehuse i bindingsværk er blevet liggende, selv om man flyttede gårdene ud på markerne efter landboreformerne.

Den krogede vejstruktur, der kredser sig om det store gadekær i bymidten, gør også sit til at give indtryk af den oprindelige by. Tæt på gadekæret ser man klokketårnet på det sted, hvor gårdmændene i gamle dage samledes til bystævne. Nu om dage ringes solen stadig op og ned fra tårnet, da kirken ligger uden for hørevidde.

Over for klokketårnet ses byens gamle majstang, og bygningen bagved rummer både postbutik, bibliotek og sogneudstilling. Når man spadserer rundt, kan man ikke undgå at se de gamle bybrønde med deres rødmalede træværk og hejsehjul. Kig ned i dem og få et indtryk af de imponerende stensatte sider.

Nordby Bakker
Fra Nordby har du et godt udgangspunkt til at gå på opdagelse i Nordby Bakker. Området er stort, og der er masser af flotte, spændende steder, f.eks. Langdalen, Ballebjerg, Møgelskår og Issehoved. På vej mod Issehoved ligger verdens største labyrint. En oplevelse for alle aldre.

Langør
Fra Nordby tages turen tilbage over Nordby Hede. Midt på heden drejes fra mod Langør. Denne vej fører dig forbi skovfogedboligen, hvorfra du ser en enestående stenstrøning i fjorden. Enge og fjord er yngleplads for tusindvis af fugle.

Fra bakken ved Langør kirke er der glimrende udsigt over fjorden og man får indtryk af det særprægede landskab. Øerne i fjorden er ”druknede” bakker, såkaldte koller. Videre ad vejen mod Langør passeres Samsø Naturskole, der sommeren igennem har hundredvis af aktiviteter med naturen i fokus. Langør var til 1880 Samsøs vigtigste havn. Det er en naturhavn med 5 meter vand. Stedet omtales allerede i de islandske sagaer som en velegnet havn. I tiden 1801-14 og igen i 1832 – 1859 var der livlig trafik til den lille ø Kyholm, der ses nordnordøst bag odderne.

Kyholm er i dag ubeboet, men tjente tidligere flere formål: Som pesthus for Jylland under den sorte død 1709-12, som befæstet base under Englandskrigen 1801-14 og endelig som karantænestation under koleraepidemien fra 1832-59.

To store skanser – en på Lilleør, en på spidsen af Besser Rev, bevogtede under Englandskrigen indsejlingen til fjorden og farvandet øst for Samsø. Begge skanser ses tydeligt fra Langør.

Turen er nu slut, og der køres ad Havvejen tilbage til Tranebjerg.

Ruteforslagene er oprindeligt bragt i en turistfolder udarbejdet af Samsø Turistforening i 1992.
Her bragt i en opdateret udgave.

Digital synliggørelse af ruter på Samsø er støttet af Friluftsrådet med Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Senest opdateret: 05/01/2024 11:21