Energi Ø

Når affald bliver en vigtig del af øens kredsløb

Samsø bliver i de kommende år et modelsamfund for, hvordan man kan skabe et miljøvenligt kredsløb med bæredygtigt landbrug, og hvor selv affaldet bliver brugt til at skabe ren energi

I fremtiden skal affald ikke længere bare være affald på Samsø. Fremover er det tanken, at for eksempel madrester, kasserede afgrøder og græs skal spille en afgørende rolle, når projektet Biosamfund Samsø folder sig ud. Ideen med projektet er kort sagt, at øens ressourcer skal bruges igen og igen som en del af et stort kredsløb, hvor så lidt som muligt går til spilde:

”Vi skal blive bedre til at dyrke afgrøder, der holder på kvælstoffet, så det ikke bliver ledt ud i atmosfæren som CO2. Derudover skal vi spise flere lokale råvarer, og vi skal omdanne vores bioaffald til brændstof og gødning,” siger biolog Gunnar Hald Mikkelsen, der er projektleder for Biosamfund Samsø.

Lokal gas til færgen
Det helt store omdrejningspunkt for projektet bliver et nyt biogasanlæg, som efter planen skal stå klar på Samsø i 2018. Anlægget kan omdanne bioaffald som madrester, planterester, spildevand og gylle til ren energi i form af biogas. Den producerede biogas skal så i bedste kredsløbsstil bruges til at sejle færgen Prinsesse Isabella mellem Samsø og Jylland. Her er det vigtigt, at ”foderet” til anlægget – og dermed færgen – kommer fra samsingernes egne marker og skraldespande, hvis tanken om det gode kredsløb skal have fuld effekt. En sidegevinst ved biogasanlægget er samtidig, at al den ”føde” biogasanlægget ikke bruger til at lave biogas, kan ryge retur til markerne som gødning. På den måde er et perfekt kredsløb skabt.

Tre pilotprojekter i gang
I første omgang fokuserer Biosamfund Samsø på tre pilotprojekter, der alle starter op i 2017. Et projekt handler om at finde frem til en perfekt kombination af afgrøder, der holder på kvælstoffet og samtidig kan levere kvalitetsfoder til biogasanlægget. Et andet projekt kommer til foregå på øens golfbane. Her skal alt det græs, der bliver klippet af de velholdte baner sendes til biogasanlægget, som så omdanner græsset til biogas og sender gødning retur til golfbanen. Og et tredje projekt fokuserer på at sikre lokal gødning til et økologisk jordbrug. Dels ved at drysse komposteret haveaffald ud over marken og dels ved at plante rækker af rødklø- ver mellem grøntsagerne. Kløverrækkerne bliver så slået og sendt direkte ud over grøntsagerne som gødning.

Store perspektiver i skrald
Den store vision for projekt Biosamfund Samsø er som nævnt at skabe kredsløb, hvor øens ressourcer bliver brugt igen og igen, hvor øens landbrug omstiller sig til bæredygtig dyrkning, og hvor affaldet indgår som en naturlig del af kredsløbet. Men projektlederen Gunnar tvivler på, at der kommer til at ske en kredsløbsrevolution på Samsø lige med det samme.

”Jeg fornemmer, at der er mange, der gerne vil det her på Samsø. Men det vil være urealistisk at tro, at alting kommer til at ske på én gang. I første omgang handler det om at prøve nye dyrkningsmetoder af og vise lokale landmænd, at det rent økonomisk kan give mening at omlægge landbruget. Og så handler det om at sikre, at det kommende biogasanlæg får så meget lokalt foder, at det kan forsyne færgen med biogas – og foderet skal gerne komme fra spildevand, husholdningsaffald og restprodukter fra landbruget.”

På den lange bane kan der være store perspektiver i at fokusere på affald og restprodukter, vurderer Gunnar: ”På sigt kan man godt forestille sig, at der blev bygget en hel industri op på Samsø omkring affaldsprodukter og de værdistoffer, de indeholder. For eksempel ved vi, at kål indeholder nogle stoffer, der er effektive mod tarmkræft. Kan man udvinde det stof fra kålaffald på en effektiv måde, så kan affald pludselig blive interessant for medicinalindustrien.”

Senest opdateret: 12/08/2020 12:16