Energi Ø

Hjemmepleje med elbil

Samsø blev i 1997 udnævnt til Danmarks Vedvarende Energi Ø. Målet var, at øen på 10 år skulle blive selvforsynende med vedvarende energi. Men allerede seks år efter udnævnelsen betød 10 store havvindmøller, solvarmeanlæg, halmfyrede fjernvarmeværker og en række private initiativer, at hele øens elforbrug og omtrent 70 procent af varmeforbruget kom fra vedvarende energi. Samsø Kommune har været aktive i hele processen og stræber nu efter, sammen med Samsø Energiakademi, at gøre øen fuldstændig fossilfri inden 2030.

Havvindmøller
I 2002 påbegyndtes etableringen af 10 store havvindmøller. Samsø Kommune investerede 125 millioner kroner i fem af møllerne, der hver især producerer strøm nok til 2.000 husstande. Det betyder, at der er en masse strøm i overskud, som kommer jyske familier til gode. Pengene, som Samsø Kommune henter på salg af strøm, går til fremtidige energiprojekter.

Det store energioverskud, de 10 møller genererer, kompenserer i øvrigt i høj grad for de sidste 30 procent af varmeforbruget og for al den energi, der bruges på offentlig transport.

Elbiler i hjemmeplejen
I forsommeren 2012 rullede otte Citroën C-Zero elbiler i land på Samsø. Bilerne var købt af Samsø Kommune til øens hjemmeplejere, og personalet har hver især taget godt i mod deres nye elbil. Kommunen arbejder lige nu på at få et solcelleanlæg op at stå, der kan levere strøm til elbilerne, så prisen på ”brændstof” kommer ned under halvdelen af de i forvejen økonomiske dieselbiler, som bruges om natten, når elmodellerne står til opladning.

Solbeskinnede kommunetage og energirigtig transport
Selv om Samsø nu med rette kan kalde sig Danmarks Vedvarende Energi Ø og tjener som inspiration for store dele af verden, stopper ambitionerne ikke her. Inden 2030 er det målsætningen, at øens brændstof-, varme- og elforbrug skal være endnu grønnere. Samsø Kommune er med i forreste række, og allerede fra starten af 2013 kommer 80 procent af kommunens strømforbrug fra de ca. 4.000 kvadratmeter solceller, der er installeret på de kommunale bygninger.

Der bliver også arbejdet på at gøre den offentlige transport grøn, så øens gæster kan nyde såvel færgeoverfart som en tur i en af øens busser med god miljøsamvittighed.

Senest opdateret: 30/08/2022 14:55