For børn, Naturoplevelser

Samsø Naturskole

Samsø Naturskole er center for naturvejledning på Samsø. Samsø Naturskole har en fantastisk beliggenhed lige ned til Stavns Fjord og med kun få hundrede meter fra Langør Havn. Naturskolens medarbejdere har stor faglig viden om naturen på Samsø og tilbyder aktiviteter for alle aldersgrupper.

I sommermånederne tilbydes aktiviteter og ture for alle interesserede. Det er gratis at deltage, og der en ikke tilmelding.

Undervisningsforløb kan tilrettelægges og tilpasses alle faglige niveauer fra yngste til ældste klassetrin samt de gymnasiale uddannelser.
Kontakt naturskolen i god tid, så vi kan forberede jeres besøg bedst muligt.

I naturskolens undervisningslokale er der plads til 30 personer. Her kan man benytte projektor, PC med trådløs internetadgang, mikroskop, stereolupper og der er adgang til naturskolens fagbibliotek.

Naturskolen er åben for besøgende hele året.

Formålet med naturskolens aktiviteter er at give deltagerne gode og tankevækkende oplevelser og en øget viden om og forståelse for naturens sammenhænge. Derfor foregår aktiviteterne mest udendørs – og gerne med en høj deltageraktivitet.

Samsø Naturskole hører under Samsø Kommunes Naturafdeling, der også er ansvarlig for pleje af naturområder og fortidsminder, vedligeholdelse af stier m.m. I naturplejen benyttes får til afgræsning af overdrev og strandenge, og naturafdelingen råder over en besætning på ca. 180 får og væddere med en årlig produktion på ca. 150 lam.

Åbningstider:
Juni – august: Se Naturskolens arrangementerne på Samsø Kalenderen her
Resten af året efter aftale

Priser:
Offentlige aktiviteter er gratis. For grupper opkræves gebyr på fra 400 – 600 kr. i timen.

Faciliteter og emner
Faciliteter:
Informationstavle
Type:
Naturreservat
Faciliteter:
Naturskole
Faciliteter:
Naturvejledertur
Faciliteter:
Borde og bænke

Senest opdateret: 14/06/2024 00:55