Kunst og kultur, Samsøs historie

Mindesten

Over hele Samsø finder man mindesten rejst i tidens løb – både for enkeltpersoner og for skelsættende historiske begivenheder. Mindestenene er et udtryk for et ønske om at synliggøre og materialisere begivenheder og personer, som har haft betydning i lokalsamfundet såvel som i hele Danmark, og stenene er i deres samtid sat som et varigt mindesmærke for eftertiden.

Som i resten af Danmark lå Samsøs mindesmærkers storhedstid fra første halvdel af 1800-tallet til lige efter besættelsen. Mindesmærkernes udbredelse i almindelighed hænger sammen med befolkningstætheden, men også med, hvor mange store sten, der naturligt findes i et område. På Samsø blev mange af stenene til mindesmærker taget fra stendysser rundt på øen.

Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 er den enkeltbegivenhed i Danmarks historie, der har givet anledning til rejsning af flest mindesten. På Samsø har man indtil 2017 kendt til fire genforeningssten; i Nordby, Toftebjerg, Brundby og på Kongehøjen mellem Tranebjerg og Onsbjerg – i 2017 dukkede en femte op i Sildeballe!

Download folder over mindesten på Samsø

Kort over udvalgte mindesten på Samsø

Vil du vide mere om mindesten på Samsø?

Så kan vi anbefale bogen “Rejst af Samsinger”, udgivet af Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø”. Bogen kan købes på vores webshop for kr. 160,- + fragt.

Senest opdateret: 06/03/2024 14:02