Samsøs historie, Samsøs kirker

Tranebjerg Kirke

Den smukke gamle hvidkalkede kirke med sit vældige middelaldertårn ligger højt hævet på Tranebjerget i den nordligste udkant af sognet.

I begyndelsen af Valdemar den Stores regeringstid (1157-1182) blev der opført en borg for “Castrum Samsø”, der havde et forsvarsværk med tårn. Selve borgen blev bygget ca. 400 meter sydvest for den nuværende kirke. Samtidig blev en ældre trækirke/kapel, der var placeret, hvor kirkens kor nu er, erstattet med én af munkesten: Samsøs ældste stenkirke.

I slutningen af 1300-tallet begyndte man byggeriet af skib og kor, som blev sammenbygget med et mindre tårn end det nuværende. I midten af 1500-tallet blev det nuværende tårn rejst, ligesom kirkens bjælkeloft blev udskiftet med hvælvinger. I dag er kirken 39 meter lang.

På kirkegården er der blandt andet en mindelund for ti engelske flyversoldater, der mistede livet i luftkampe over Samsø under 2. verdenskrig.

Den store lade tæt ved kirken blev opført ved middelalderens slutning og blev brugt til at opbevare det korn, som bønderne måtte aflevere i tiende. Senere blev laden brugt som ammunitionslager under Englandskrigen 1800-1814 og til opbevaring af illegale våben under 2. verdenskrig.

Tårnet, der regnes for at være det største landbykirketårn i Danmark, er 28 meter højt og 12 x 10 meter i areal og med to meter tykke mure. Tårnet menes at have været beregnet til længere tids ophold under eventuelle angreb udefra. Alle sider af tårnet har små rundbuede åbninger med udvendigt nedadrettede underkanter, skoldehuller og skydeskår.

Kirken har to klokker. Den lille på 450 kg er lavet i 1391 og er således Samsøs ældste kirkeklokke. Den store klokke vejer knap to tons og har et tværmål på 128 cm. Denne store klokke var så tung, at der skulle 4 mand til at tinge med den frem til 1880, hvor en bedre ophængning blev etableret.

I kirken er der flere spændende kalkmalerier fra 1300-tallet, og nær tårndøren ses et oktagram (en 8-takket stjerne). Måske et hemmeligt kristusmonogram, knyttet til åbenbaringsbogens tale om Kristus som den “strålende morgenstjerne”, dvs. den magtfulde med verdensherredømmet.

Læs mere om Tranebjerg Kirke her

Senest opdateret: 23/02/2021 13:03