Samsøs historie

Da badegæsterne kom

En driftig købmand, en ekstra lang seng og en landskendt digter blev startskuddet til turismen på Samsø.

 

Drachmann
Holger Drachmann

På bryllupsrejse
I 1879 blev kunstmaleren og digteren Holger Drachmann gift med Emmy Culmsee. Bryllupsrejsen skulle gå til Island, men kort inden afrejse blev planerne ændret, og det nygifte par steg i stedet på toget til Kalundborg. Dengang skulle man tage færgen til Jylland, og forbindelsen gjorde holdt på Samsø.

Da færgen lagde til, steg parret af og fandt straks øen interessant. De indlogerede sig på den daværende kro i Onsbjerg, som ikke just faldt i digterens smag. Der var ikke et menneske og så lavt til loftet, at den høje Drachmann måtte ”slå knuder på sig selv, hver gang han skulle igennem en dør”, som han selv udtrykte det.

Drachmann var derfor heller ikke sen til at slå til, da han i krostuen mødte den driftige købmand Lars Rasmussen fra Ballen, der skulle have sagt noget i stil med: ”Hvis I flytter ind hos os, skal jeg få snedkereret en seng, der passer til en mand af Deres format” .

Drachmann 3
Købmand Lars Rasmussen


Det gode værtskab

På Købmandsgården i Ballen trivedes ægteparret. Værtsfolkene og personalet sørgede for bugnende borde og et altid fyldt likørskab i prydhaven. Om dagen og aftenen bevægede parret sig ud i den samske natur, om hvilken Emmy skrev: ”Der var en så højtidsfuld stemning over denne naturens store stilhed […] Den ene dag afløser den anden. Alt går under for påny at opstå”.

Købmand Rasmussen forstod allerede dengang, at vejen til glade gæster skulle brolægges med god og personlig service og stor gæstfrihed. Da parret nogle måneder senere var tilbage i København, havde Samsø fået sine første ambassadører – turismen på Samsø var født.

Sommerpensionatet
I de følgende år drev Lars Rasmussen ved siden af sin alsidige købmandsvirksomhed et sommerpensionat ”for fremmede Gjæster. Og mange er de, som saaledes i Aarenes Løb har boet hos ham og haft det hyggeligt under hans beskedne, men gjæstfrie Tag. Hans opfattelse af en Værts Forpligtelser strækker sig langt ud over det almindelige Jævnmaal,” som avisen ”Dannebrog” skrev i 1897 i anledning af købmandens 80 års fødselsdag.

Fra Lars Rasmussens udførlige dagbogsnotater kan vi se, at købmandsfamilien og gæsterne ofte knyttede stærke bånd: ”Vi glemmer ikke de milde Taarer vi vexlede med hverandre, men vi ville saa godt vi formaar takke for de yndige Timer, vi tilbragte sammen,” skrev han om ”de Badefremmede” i 1884.

De kendte og berømte
Mod slutningen af 1800-tallet tog turismen fart, og steder som Købmandsgården og senere det, der i dag er Walthers Hvile i Ballen, blev hver sommer gæstet af badepensionærer, der ofte boede der i flere uger ad gangen. Samsø fik en særlig status hos både kunstnere og københavnere fra det bedre borgerskab, og det var ikke usædvanligt, at dagbladene havde reportere indlogeret, der kunne følge med i sladderen.

Service på samsk
I dag, næsten 150 år efter Drachmanns første ophold på Samsø, er den samske gæstfrihed fortsat udbredt og elsket. Værterne på overnatningsstederne er som regel også ejerne, og derfor vil du opleve en personlig og hjertelig service, der næsten kommer på højde med dengang, hvor købmanden fik lavet en seng til ham den lange digter.

Bo i historiske rammer
Købmandsgården i Ballen eksisterer stadig som overnatningssted, og det er fortsat en Rasmussen – 4. generation – der ejer stedet. De seks ferieboliger er alle indrettet med smukke gamle møbler og detaljer, så du snildt kan drømme dig tilbage til Drachmanns tid. Selv likørskabet i prydhaven findes endnu, men sherryen skal du selv have med.

Senest opdateret: 05/08/2020 15:06