Samsøs historie, Samsøs kirker

Ørby Kirke

Ørby Kirke er ligesom kirken i Langøre ganske ung. Først i 1904 kunne Samsø Posten berette, at ” Nu nærmer kapellet i Ørby sig sin fuldendelse og døbefonten og kirkeklokken er ankommet”. Det var landsbyens menighed, der havde taget initiativ til opførelsen, og der var god opbakning blandt de ca. 600 indbyggere, der boede i Ørby. Byggegrunden blev skænket af gårdejer Bertel Olsen. Arkitekten bag byggeriet, N.P. Nielsen fra København, udførte tegningerne gratis. Murerarbejdet udførtes af Tønnes Jensen i Tranebjerg, hvis tilbud lød på 3.774 kr. For træarbejderne stod snedkermester Bertel Olsen, Tranebjerg, og stafferinger blev udført af Troels Trier, Vallekilde. Stole og bænke blev leveret af billedskærer Bertel Olsen, Brundby. Kirkens samlede pris blev, ifølge “Samsø-bogen” af John Roth Andersen, 8.360 kr., hvilket svarer til små 530.000 kr., hvis man skulle betale for den i dag.

Kirkegården, der før var blevet brugt til bl.a. danse- og festplads, blev først anlagt i 1930, hvor sælgeren, Dorthea Olsen, måtte afhænde grunden til 80 øre pr. kvadratmeter.

Døbefonten er efter sigende fra middelalderen og menes at stamme fra Ferritslev Kirke på Fyn, som blev nedbrudt i sidste halvdel af det 16. århundrede. Indtil døbefonten havnede på Samsø havde den et noget omtumlet liv. En mand i Rønninge på Fyn havde anskaffet sig fonten for at bruge den til andetrug. Siden endte fonten hos smeden i Rønninge, der brugte den som kølekar. Da smeden døde, overtog en gårdejer den for 25 kr. og pyntede den med vintergrønt. Det hørte pastor Bartholdy Møller fra Onsbjerg (søn af præsten i Rønninge) og henvendte sig til gårdejeren for at købe den. Gårdejeren ville ikke sælge, men foreslog, at de sammen lod den reparere og påsætte et fodstykke, så de i fællesskab kunne forære den til Ørby kirke. Døbefonten blev bragt til billedhugger Møller i Kolding, som med stor dygtighed gengav døbefonten dens oprindelige udseende. Således fik kirken ad snørklede omveje (fra andetrug over kølekar, fra skrot til vintergrønt) den smukke romanske døbefont.

Læs mere om Ørby Kirke her

Senest opdateret: 21/06/2024 19:15