Samsøs historie

Vigtige begivenheder på Samsø fra år 726 og frem til nu

 • 726 Kanhave Kanalen bygges
 • 1184 Kong Knud VI afholder et stort ”Ædlingestævne” på Samsø
 • 1215 Kong Valdemar Sejr afholder herreddag på Samsø
 • 1289 Marsk Stig ødelægger en borg på Samsø
 • 1449 Christian I skænker dronning Dorethea Samsø som livgedding
 • 1546 Indtægterne fra Samsø gives den fangne Kong Christian II til hans underhold på Sønderborg Slot
 • 1661 Joachim Gersdorff får Samsø som kompensation for de godser han mistede i Skåne som følge af krigen med Sverige
 • 1674 Peder Griffenfeld køber Samsø og kalder sig Greve til Samsø
 • 1676 Griffenfeld falder i unåde, og kongen inddrager Samsø
 • 1676 Christian V overdrager Samsø til Sophie Amalie Moth, der ophøjes til grevinde af Samsø
 • 1725-28 Greve Danneskiold-Samsoe lader opføre fem skoler på øen
 • 1801 Kyholm, Lilleør og Besser Rev befæstes
 • 1831 Karantænestationen på Kyholm oprettes
 • 1844 Købmandsgården i Ballen etableres
 • 1866 Nordby Hede beplantes
 • 1870 Brattingsborg Slot opføres
 • 1878 Der oprettes daglig postkørsel mellem nord- og sydøen
 • 1879 Holger Drachmann besøger Samsø (Samsøs første turist)
 • 1884 Kolby Kaas havn indvies
 • 1894 Samsø Bank (nu Jyske Bank) oprettes
 • 1900 Samsø får telefonforbindelse med fastlandet
 • 1904 Ørby kirke bygges
 • 1917 Samsø Museum indvies
 • 1919 Sygehuset på Samsø indvies (36 sengepladser)
 • 1927 Samsø Turistforening stiftes
 • 1929 Stavns Fjord bliver vildtreservat
 • 1929 Rejsegilde på Ballen slagteri
 • 1931 Samsø Bad (nu Walters Hvile) bygges
 • 1932 Turistbureau oprettes
 • 1934 Samsø redningskorps oprettes
 • 1936 Første passagerrute mellem Hov og Sælvig
 • 1943 Amerikansk ”flyvende fæstning” styrter ned i Alstrup
 • 1948 Fredning af landskabet ved Issehoved
 • 1964 Samsø Turistbureau får daglig leder (turistchef)
 • 1960 Samsø Konsevesfabrik (Trolleborg) starter
 • 1961 Ny sejlrute mellem Mårup og Hov
 • 1962 Samsøs fem sogne sammenlægges til Samsø kommune
 • 1962 Flyvepladsen på Samsø godkendt
 • 1964 Samsø får vekselstrøm
 • 1967 Færgerute Sælvig – Hov hele året
 • 1967 Landets første turistavis udgives af Samsø Turistbureau
 • 1970 Samsø Turistbureau får egne lokaler
 • 1975 Samsø Efterskole oprettes
 • 1984 Samsø Folkehøjskole starter
 • 1989 Den første Samsø Festival
 • 1993 Golfbanen indvies
 • 1994 Brundby Mejeri, øens sidste, lukker
 • 1997 Samsø udnævnes til Vedvarende Energi-Ø
 • 1999 Slagteriet lukker
 • 1999 Græskarproduktionen starter
 • 2000 Samsø Labyrinten indvies
 • 2002 Samsø Sygehus lukningstruet, men overlever
 • 2003 Samsø Havvind indvies
 • 2004 Samsø Udviklingskontor – Erhverv og Bosætning, åbner
 • 2006 Sundhedsfremmecentret åbner
 • 2007 Åbning af Samsø Energiakademi
 • 2008 Danmarks mindste gågade indvies i Tranebjerg
 • 2008 Arkæologiske undersøgelser af Samsøs fem borganlæg startes
 • 2008 Samsøtrafikken (ny Færgen) overtager færgedriften til Jylland
 • 2009 Indvielse af nyt plejecenter
 • 2009 Samsø afholder sit første marathon
 • 2010 Restaurering af Rosens Hus (det gamle rådhus)
 • 2010 Regentparret besøger Samsø
 • 2010 Samsø Erhvervs- og Turistcenter / VisitSamsø oprettes
 • 2011 Udgravninger på Hjortholm
 • 2011 Konkurrencen ‘Samsøs bedste Kartoffelmad’ afholdes for første gang
 • 2012 Samsø Kommune har 50 års jubilæum
 • 2012 Vikingeskibet Havhingsten besøger Samsø til Samsøs første vikingefestival
 • 2013 Danmarks største elbildag afholdes på Samsø Energiakademi
 • 2014 Ballen Lystbådehavn kåres som Årets Havn af Danske Tursejlere
 • 2015 Det nederlandske kongepar og det danske kronprinsepar besøger Samsø
 • 2015 Kronprinsesse Mary og Prinsesse Isabella gæster Samsø for at døbe den nye Jyllandsfærge
 • 2015 Ballen Færgehavn indvies, havnen bliver hjemhavn for Sjællandsruten
 • 2016 Anton Rosen Huset indvies som turistkontor og udstillingshus
 • 2017 Samsø Museumsgård bliver 100 år
 • 2017 Samsø fejrer 20 år som vedvarende energi-ø
 • 2017 Samsø får en hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø
 • 2018 Hurtigfærgeruten mellem Aarhus og Samsø ophører
 • 2018 Samsø Friskole og Onsbjerg Lilleskole sammenlægges og bliver til Samsø Frie Skole
 • 2019 Samsø Festival fejrer 30 års jubilæum
 • 2019 Der påbegyndes nedgravning af fibernet
 • 2019 Kommunen laver cykelsti fra Mårup til Nordby
 • 2020 Rockhotellet i Brundby fejrer 25-års jubilæum
 • 2021 Samsø får som det første lokalsamfund i verden tildelt FN’s ‘Climate Leader’-pris.
 • 2021 Hurtigfærgen Lilleøre sejler første tur fra Sælvig til Aarhus

Senest opdateret: 13/01/2023 10:59