Samsø Museum, Samsøs historie

Samsø Museumsgård bliver 100 år

Mens skelsættende begivenheder som 1. Verdenskrig, Den Russiske Revolution og salget af Dansk Vestindien til USA i 1917 satte deres præg på verden, skete der samtidig store ting på Samsø: Et museum blev bygget.

På forkant med historien
Fremadsynede samsinger havde allerede for over 100 år siden mærket en udenøs interesse for, hvordan man på Samsø havde levet og indrettet sig i ”gamle dage”. Det blev derfor besluttet, at opførelsen af et museum, der kunne dokumentere rammerne omkring samsingernes tilværelse, skulle realiseres.

Midlerne dertil manglede dog i en lang årrække. Men ved afholdelse af fastelavnsløjer, basar og ved det at 117 mænd og kvinder hver garanterede 200 kr. til projektet, blev både museets samling og bygning en realitet: Den 9. november 1917 blev Samsø Museumsgård indviet ved en fest.

Velhavergård
Samsø Museumsgård er opført som en kopi af en gammel gård fra Nordby. Det er en gård, der vidner om solid velstand. Udover jord- og husdyrbrug har man også sejlet skudehandel.

Gården er indrettet med et interiør fra ca. 1850 og viser et forholdsvist velhavende miljø præget af fajancer og tekstiler. I gårdens storstue ses eksempler på typisk tilbehør til klædedragten på Samsø i 17-1800-årene. I gårdens oprindelige lolænge er der nu udstilling. Museumsgården og haven er hele sommeren igennem rammen om mange forskellige aktiviteter, f.eks. ”levende museum”, hvor der udøves gamle håndværk og mange andre spændende aktiviteter.

Hold øje med særlige 100-års-arrangementer og -aktiviteter inde på Samsø Museums hjemmeside www.samsoemuseum.dk

Af Majken Fosgerau Salomonsen, leder Samsø Museum

Senest opdateret: 12/12/2018 11:44