Landsbyer, Samsøs historie

Nordby [Nordbej / Nordbæj / Nårbøy ]

Nordby – en landsby ud over det sædvanlige

Nordby er en speciel by. I 1990 blev den udnævnt til den bedst bevarede landsby i Danmark, fordi Nordby tidligere end de fleste landsbyer har fået sin endelige størrelse, form og bygningskarakter – og har bevaret disse karaktertræk til i dag.

Nordby er også en stor landsby – på et tidspunkt var den nok den største landsby, der har eksisteret i Danmark. Man regnede 20 gårde for at være en meget stor landsby, men matriklen fra 1759 nævner 60 gårde og 59 huse i Nordby. Forklaringen er den, at der tidligere var fire landsbyer på Nordøen: Mårup, Nordby, Søby og Glistrup. De tre sidstnævnte blev angiveligt overfaldet og brændt ned til grunden i 1300-tallet. Da bønderne skulle genopbygge deres gårde, valgte de at gøre det på ét sted. Det gav større sikkerhed at bo mange tæt sammen, og Nordby ligger centralt på nordøen.
Indtil 1797 havde alle bønder på nordøen dyrket jorden i fællesskab. Man havde markstykker 60 steder fra Issehoved til Mårup Hede. Det var meget upraktisk, men det var for at fordele den gode og dårlige jord lige. I 1797 blev fællesskabet opløst, og alle bønder fik et samlet jordstykke, hvor de så kunne flytte deres gårde ud. Det gik imidlertid meget langsomt. Der var nemlig det specielle forhold, at på Samsø ejede bønderne selv deres bygninger og jorden i byen. Hvis de flyttede ud på marken, kom de på ”Herrens mark”, for godsejeren ejede al jord uden for byerne. I perioden 1798-1849 flyttede kun tre gårde ud.

I 1860’erne overgik fæstejorden fra livstidsfæste til arvefæste. Nu kunne man være sikker på, at ens børn kunne overtage efter faderen. Herefter begyndte man at flytte gårdene ud, men man flyttede kun avlsbygningerne, hvorimod man byggede nye stuehuse. Stuehuset inde i byen kunne nu sælges. Det er en af grundene til, at så mange af de gamle bindingsværksbygninger er bevaret. Dette antal kunne have været større, men man begyndte at mure facaderne op i røde sten, evt. også gavlene, men aldrig bagsiden. Når man går rundt i byen kan den opmærksomme iagttager finde flere eksempler på dette.

Nordby var indtil 1800-tallet en skipperbondeby. Flere af fæstebønderne ejede et skib, som de sejlede til Norge med. Her afsatte de samske landbrugsprodukter og bragte norsk tømmer med tilbage til øen. Det er forklaringen på, at vindfløjen på Majstangen er en fuldrigget skonnert.
Der er seks veje, der fører ud af Nordby. Tidligere var der hvert sted et led, der skulle lukkes hver aften. Leddenes navne findes stadig: Søndenbys led, Vester Vangeled, Maren Findsled, Nordenbys led, Pusled og Øster gab.

Mange af Nordbys gamle huse har bevaret deres smukke, gamle døre. Gå en tur rundt i byen og se dem alle.

Nordbys bybrønde

Nordby er fra gammel tid delt op i fire distrikter eller roder: Nordenbys rode, Hæderligheds rode, Vesterbys rode og Kassunds rode. Hver rode havde en bybrønd, hvor folk kunne hente vand og mødes. En femte brønd blev anlagt midt i byen på Skræddertorvet. Nationalmuseet har skønnet, at brøndene er bygget for mere end 500 år siden, og brøndene er fredet.
De 10 m. dybe brønde er opbygget af kampesten, der er kilet fast i en tøndeformet struktur. Øverst på brøndkassen sidder det store brøndhjul på en galge.
De rødmalede bybrønde fra tre af roderne samt brønden på Skræddertorvet ligger der den dag i dag. Det er hidtil ikke lykkedes at finde brønden fra Kassunds rode.
I 1912 blev der lavet et vandværk i bakkerne vest for byen, og der blev gravet vandrør til samtlige huse i byen. Dermed mistede brøndene deres betydning.

Download byvandringsfolder over Nordby

Senest opdateret: 06/03/2024 13:04