Landsbyer

Langør / Langøre

Langør gennem tiden

Den lille landsby, Langør/Langøre, er bygget op omkring havnen. Allerede i stenalderen var der liv i området, og man ved med sikkerhed, at her boede mennesker i vikingetiden, hvor Stavns Fjord blev brugt som ”vinterhi” til de større skibe, og Kanhavekanalen blev bygget i 726 som en hurtig genvej til at sejle ud i Sælvigbugten.

Under svenskekrigene i 1600-1700-tallet anlagdes en skanse i Langør, og i Laurits de Thuras bog fra 1758 omtales Langør: ”Ved Lang-Øre er en meget god Havn for maadelige Fahrtøjer, og er samme steds Landets (Samsøs) almindelige Skibe-Sted: Langøre Skandse og Bastion er endnu i fuldkommen Stand med sine Volde og Graver”.

Under Englandskrigene (1801–1814) blev skanserne på Kyholm, Besser Rev og Lilleøre bygget, og engelske fregatter, der blev overmandet, blev sejlet ind til havnen i Langør.
I midten af 1800-tallet var der stor aktivitet i Langør, hvorfra der blev udskibet korn – tiende fra bønderne på Samsø, og der blev bygget store pakhuse.

Omkring år 1900 blev Langør en fiskerihavn og der indvandrede folk fra flere egne af Danmark. Man drev bundgarnsfiskeri, satte åleruser, torskeruser, sildegarn og garn efter fladfisk og hornfisk fangede man også – kort sagt, man fangede alt! På denne tid var kampen om de bedste fiskepladser i fjorden årsag til uvenskaber mellem fiskerne. Der boede mange mennesker – ca. 80 indbyggere omkring år 1920.

Fra 1940’erne til 1960’erne begyndte der at komme ”sommergæster” til byen. Indbyggerne flyttede ud i deres anneks om sommeren, så de kunne udleje huset til sommergæster, og nogle huse blev solgt til turister. I 1966 fik Langør indlagt strøm som det sidste sted på Samsø.
De fleste huse i Langør er bygget i det 19. århundrede, og alle har deres særpræg. I dag er de fleste fritidshuse, og der bor fast ni mennesker i Langør.

Sydøst for Langør ligger Danmarks største skarvkoloni. Skarven eller ålekragen er en fredet fugl, men der er nu så mange, at de truer fiskebestanden omkring Samsø.

Download byvandringsfolder over Langør

Senest opdateret: 06/03/2024 14:00