Landsbyer

Tranebjerg [Tranbjer]

Tranebjerg – Samsøs hovedstad

Tranebjerg er Samsøs største by, hvor man kan ordne alt det praktiske, handle i byens mange forretninger og nyde et måltid mad eller en kop kaffe. Men den er også en by, som bugner af historier – ikke mindst fortællingen om en lille flække, som udviklede sig til øens vigtigste handelsby i løbet af ganske få år.

Arkæologiske undersøgelser har vist, at Tranebjergs historie rækker langt tilbage i tiden. Allerede i den yngre stenalder var området besøgt af mennesker, i bronzealderen opførtes en gravhøj på toppen af bakken, hvor middelalderborgen Gl. Brattingsborg senere kom til at ligge, og også i vikingetiden var der aktivitet i området.

Langt op i tiden gennemstrømmedes Tranebjerg af Sørenden og store områder lå under vand. Derfor bestod byen af to dele: Den østlige med bøndergårde kaldet ’Nederbyen’ og den vestlige og ældste del – anlagt af kongen i tidlig middelalder – med borg, kirke og præstegård kaldet ’Overbyen’.

I 1851 bestod Tranebjerg af ti gårde og 29 huse med 220 beboere, men i anden halvdel af 1800-tallet gennemgik byen en transformation, hvor bl.a. den lokale domstol flyttede til byen og der blev opført ting- og arresthus, telegrafstation, pengeinstitutter, forsamlingshus og real- og kommuneskole. Et startskud til Tranebjergs forvandling lød i 1847, da Reinholdt Julius Lund (1817-97) oprettede sit farveri ved Sørenden, hvor Samsø Skole nu ligger. Farveriet udviklede sig til at blive en af øens første industrivirksomheder med stampemølle og valsemølle – den første spæde industrialisering af Samsø var i gang!

I 1874 blev den første af byens gamle gårde revet ned og udflyttet til markerne uden for byen, og i de følgende år fulgte flere trop, mens der byggedes nye bygninger til det nye erhvervsliv med bl.a. boghandel, hotel, bryggeri og maskinfabrik. Tranebjerg overtog Onsbjergs rolle som Samsøs markedsby og indbyggertallet steg hastigt. Byens arkitektur afspejler denne udvikling – de fleste huse er bygget omkring og efter 1900. Den sidste af de gamle gårde blev revet ned i 1937 og hermed var Tranebjergs tid med slægtsgårde, møddinger og kvæg i gaderne forbi.

I dag er Tranebjerg fortsat Samsøs administrative centrum med rådhus, politistation, apotek, læge- og sundhedshus, ligesom byen rummer turistinformation, Samsø Museum, biograf, indkøbsmuligheder og meget mere.

Download byvandringsfolder over Tranebjerg

Senest opdateret: 06/03/2024 13:04