Landsbyer

Langemark [Langmårk]

Velkommen til Langemark – en livlig frikadelleby!

Langemark er en lille, men aktiv landsby med gode – og meget forskellige – mennesker og sjove historier. Tidligere en by fuld af børn, bønder, håndværkere og butikker, i dag stadig aktive landmænd og et godt mix af fastboende og fritidssamsinger.

Landsbyen Langemark nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1424. Navnet skyldes enten mandsnavnet Lange og hans mark eller simpelthen bare ’den lange mark’. I landsbyfællesskabets tid var der 10 gårde og 22 husmandssteder. Fra denne tid stammer også landsbyens fælles smedje – måske brændt og genopbygget – og gadekæret bagved. Fællesskabet blev ophævet i 1795; byens bønder fik deres egne marker udskiftet, men mange gårde blev liggende inde i landsbyen.

Husmændene fik deres fælles græsningsjord ved Høneballebakken. Omkring 1800 og senere flyttede nogle gårde ud, f.eks. Langemarksgård, Høneballegård og Bøgeshøjgård. I 1800-tallet levede mange af håndværk i landsbyen, f.eks. skrædder, snedker, bødker, skomager, tømrer, træskomand, møller, farver, maltgører, tækkemand, rebslager, sadelmager. Den ældst bevarede bygning i Langemark menes at stamme fra midt i 1700-tallet.

Langemark blev i 1900-tallet kaldt ”Frikadellebyen”, fordi de omrejsende slagtere her solgte mere frikadellefars end reelle kødstykker – der var ikke råd til herreretter med store kødstykker. Hver sommer holder beboerne derfor frikadellefest, hvor alle medbringer deres produkter, som bedømmes og præmieres af uvildige, eksterne dommere.

I besættelsesårene opdrættedes der sumpbævere hos hele 14 af landsbyens bønder og husmænd – skindene blev solgt som pels.

I dag har Langemark Landsbylaug mange faste og spontane aktiviteter. Hvert år er der påskefrokost, Valborgblus, Skt. Hansaften og Frikadellefest. Dertil kommer bl.a. æblepressedag, tovtrækskonkurrence med Torup og julekomsammen.

Tag en gå- eller cykeltur i hele Langemark Ejerlaug – mellem Besser, Torup, Tranebjerg og Ballen. Og sæt dig på en af bænkene i landsbyen og få en snak med langemarkerne – det vil du ikke fortryde!

Download byvandringsfolder over Langemark

Senest opdateret: 06/03/2024 13:06