Landsbyer

Onsbjerg [Wonsbjer]

Onsbjerg gennem tiden

Onsbjerg ligger i bunden af en dal omgivet af bakker mod vest, syd og øst. Onsbjerg Hovedgade går på langs af dalen nord – syd. Fra gammel tid har man benævnt bydelen øst for landevejen ”Nederbyen” og bydelen vest for landevejen ”Overbyen”. I Overbyen lå kirken og en del større gårde. I Nederbyen var der en del gårde, butikker og håndværkere. I Nederbyen var også hotellet og dyrskuepladsen samt en mængde arbejder- og fiskerhuse.

I modsætning til de fleste andre byer på Samsø, blev Onsbjerg ikke stjerneudskiftet omkring år 1800.
I stedet fik de fleste deres jord som øst-vest-vendte blokke i nogen afstand fra byen, hvilket burde have afstedkommet behov for udflytning. Men gårdenes udflytning fra Onsbjerg gik alligevel trægt, og det skete flere gange først i forbindelse med at en gård brændte, for derefter at blive genopført i nærheden af dens marker.

Tidligere var Onsbjerg Samsøs ”hovedstad”, en rolle som nu er overtaget af Tranebjerg.

På grund af bakkerne omkring Onsbjerg har de fleste huse udsigt til andre huse, dvs. udsigt indad i byen; et potentiale for indsigt i byens indre liv, for borgernes liv med hinanden.

Download byvandringsfolder over Onsbjerg

Senest opdateret: 24/01/2023 10:22