Landsbyer

Mårup Havn [Mårrup Havn]

Mårup Havn gennem tiden
Mårup Havn er Nordsamsøs havn og blev anlagt i 1847 i Mårup Vig. Herfra kunne man bl.a. udskibe kartofler, korn og dyr, og små fiskerbåde kunne ligge her. Havnen blev udbygget i 1898 og igen i 1926, hvor vejerboden blev lavet.

I perioder indtil 1936 besejlede Aarhusbugtens Dampskibsselskab havnen på ruten Aarhus–Mårup. Af passagerindtægterne fra 1902 fremgår det, at Mårup Havn spillede en større rolle end Sælvig og Kolby Kås. I 1939 begyndte Louis Grau at besejle havnen med Klintekongen på ruten Mårup-Tunø-Hou, men i 1941 måtte ruten indstilles pga.brændstofmangel og minefare under 2. verdenskrig. Grau genoptog sejladsen fra 1961-1966 med færgen Øen. Herefter ophørte Mårup Havns rolle som færgehavn. Passagersejladsen var heller ikke altid så bekvem: Der var ikke råd til at udgrave sejlrenden, så når det var lavvande, måtte passagererne og de få biler vente på højvande, før man kunne sejle i havn.

I en lang periode spillede Mårup Havn også en vigtig rolle som anløbssted for avis- og postbåden fra Jylland.Frem til 1972 besejlede parketten Falken og dens efterfølger ruten Aarhus–Tunø–Mårup Havn–Ballen. Indtil 2020 blev der sejlet turistture med M/S Tunø mellem Mårup og Tunø.

I dag har havnen størst betydning som lystbådehavn, og i 2006 blev den udbygget til sin nuværende størrelse med gode faciliter med toilet/bad og sejlerstue.

Download byvandringsfolder over Mårup Havn

Senest opdateret: 25/06/2024 11:40