Landsbyer

Permelille [Pærmelil]

Permelille gennem tiden

Permelille – med i dag ca. 30 indbyggere – er en udflytterby fra den lidt større by Pillemark. Her blev pladsen på et tidspunkt for trang, så nogle af bønderne valgte at flytte gårdene lidt længere sydøstpå.

Valget af placering betød, at byen blev – og er – øens højest beliggende by. I øvrigt hed byen oprindeligt ”Pelemarkælille”, men med årene blev det til Permelille.

Ret karakteristisk for byen var, at de store gårde lå på den ene side, mens de mindre gårde med husmænd og landarbejderfamiller boede på den anden side af vejen.

Indtil ca. 1970 var der meget trafik gennem byen, da al trafik til og fra Samsøs eneste færgehavn Kolby Kaas gik gennem Permelille. I øvrigt har vejen gennem byen aldrig fået et såkaldt gadenavn. Når man bor i Permelille, bor man slet og ret på Permelille nummer X. Omkring 1970 blev der bygget en omfartsvej, der fører trafikken uden om byen.

I 1870’erne blev byen udsat for en brand. De fleste af de større gårde nedbrændte, hvilket betyder at gårdene blev genopført i nogenlunde samme byggestil og arkitektur.

Ligesom på resten af øen var byen langt op i 1900-tallet domineret af landbrug, og byen var i sig selv et lille samfund med f.eks. egen købmand og smedje, men udviklingen betød, at gårdene blev utidssvarende og snart fandt helt andre erhverv vej til byen. Erhverv som passede til nye strøminger på øen – nemlig den øgede turisme.

Download byvandringsfolder over Permelille: 

Senest opdateret: 06/03/2024 14:01